Otsi lõpetajat:

Rodion Furs

  • Kaasaegne kunst
  • MA
  • All the Love in the WORLD
  • Juhendaja: Rebeka Põldsam
  • Videoinstallatsioon ja essee

Otsin videoteosega võimalusi jälgida identiteedi muutumist ja jäädvustada uute detailide lisandumist autori personasse. Vaatlen identiteeti kui küsimusepüstitust erinevate mõistete ja praktikate kaudu: nimi ja nimetamine, personad ja tegelased, suhestamine ja jäljendamine, muusika, ballett ja sugu. Võtsin aluseks enda kui kunstniku kogemuse, kui märkasin, et olen juba aastaid kasutanud oma loomingus nn enesekollaaži tehnikat ning nüüd soovisin seda lähemalt uurida. Siiski ei ole see teos minust, vaid sellest kuidas minust saab mina ja kuidas inimesed üldiselt sellega hakkama saavad.