Otsi lõpetajat:

Rahel Aerin Eslas

  • Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud
  • MA
  • Tõde maalikunstis: Denis Diderot' 1765. aasta salongikriitika
  • Juhendaja: prof Krista Kodres (PhD)

Käesolev uurimus võtab vaatluse alla ühe Denis Diderot ́ kõige viljakama kunstikriitika aastakäigu 1765. aasta Salongist, koos antud salongikriitika järeltekstiga Essais sur la peinture („Esseed maalikunstist”), ning toob välja Diderot ́ seisukohad tõe olemasolust ning puudumisest erinevate kunstnike loomingus. Uurimuse eesmärk on määratleda Denis Diderot ́ arusaam tõest maalikunstis ning tuua Salongi näidete abil välja selle tekkimiseks vajalikud omadused – looduse meisterlik imiteerimine, teose sidusus ja tervemõistuslikkus, ning emotsiooni tekitav efekt.

Gabriel de Saint-Aubin, Le Salon de 1765, plume, lavis, aquarelle et rehauts de gouache, Paris, Musée du Louvre