Otsi lõpetajat:

Piret Roos

  • Tekstiilidisain
  • BA
  • Siseilma peegel- Teadvuse muutunud seisundite tõlgendamine masintikandis
  • Juhendaja: Kadi Kibbermann, Piret Valk
  • Masintikand
  • 150cm x 140cm

Bakalaureusetöös Siseilma peegel” visualiseerin ja tõlgendan teadvuse muutunud seisundeid oma näo ja kogemuste järgi, kasutades masintikkimise tehnikat. Nende seisundite teadvustamine on oluline vaimse tervise hoidmiseks, tagab emotsionaalse, psühholoogilise ja sotsiaalse heaolu ning mõjutab meie mõtlemist, tundeid ja tegusid. Visualiseerin paanikahoo, une, kohvisõltuvuse, meditatsiooni ja unistamise.  

Analüüsin mõistet masintikand kahe poolena  – masin ja tikand, mis on minu jaoks kui masin ja käsi. Kui masin sekkub, ei kaota ma kontrolli protsessi üle täielikult, aga see väheneb tunduvalt. Võrdlen paralleele, kus aju juhib kätt visandades, käsi juhib programmi ja programm juhib omakorda tikkimismasinat. 

Kompositsioon 3: Kohvisõltuvus
Kompositsioon 3: Kohvisõltuvus tikitud detail
Kompositsioon 3: Kohvisõltuvus tikitud detail 2
Kompositsioon 5: Meditatsioon tikitud
Kompositsioon 4: Unistamine tikitud
Kompositsioon 2: Uni tikitud
Kogu kompositsioon UV valgustuses