Otsi lõpetajat:

Pamela Kristin Kajakas

  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • Hääbumise variatsioonid keskuses ABC-5
  • Juhendaja: Laura Linsi, Roland Reemaa, Eik Hermann

Tegelen magistritöös hoonete hääbumisega, mis on väga variatsioonirikas. Olen läbi näidete leidnud, et hääbumine võib olla kiire või aeglane, osaline või täielik, hääbuda võib nii uus kui vana. Hääbuvat saab elavdada, praktiliselt kasutada, taaselustada ja takistada. Hääbuvates ruumides peitub potentsiaal, selles kohtuvad lagunemise ilu, eemalolek, möödunud aegade kihistused, poeetilisus ja nukrus, mida saab arhitektuursete võtetega esile tuua.

Projektis tegelen keskusega ABC-5. Projekti eesmärgiks on hääbuva ruumikogemuse pakkumine linnakeskkonnas. Teen seda läbi kasutuseta hoone osa avamise ja osalise lammutamise, jättes osa hoonest ilmastikutingimuste meelevalda. Avalikkuse eest suletud siseruumist saab hääbuv, avalikus kasutuses, väliruum. Hääbuvas väliruumis kohtuvad lagunemise ilu, valu ja vaikus.

Projekt on kombinatsioon hääbumise variatsioonidest: hääbumise elavdamisest, hääbuva taaselustamisest ja hääbumise peatamisest. Kõige enam lagunenud hoone osas lammutatakse seinu ja katust, luuakse aed, elavdatakse hääbumist. Hääbuvad ruumid taaselustatakse, lammutatakse ja ehitatakse, leitakse uus roll. Materiaalne hääbumine peatatakse hoone osas, mis ei ole funktsionaalselt hääbuv.

Vaade galeriist hääbuvale sisehoovile ja kohvikule
Lagunevate müüride vahele loodud kogukonnaaed
Uus avanev vaade
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.