Otsi lõpetajat:

Muhammad Sufyan Baig

  • Kaasaegne kunst
  • MA
  • Kultuuridevahelised vaatlused, isiklik nihestatus ja limbo: poeetiline kunstniku-uurimus
  • Juhendaja: John Grzinich
  • Kahekanaliline video
  • 17 min loop

Kasutasin terminit “Limbo”, et kirjeldada meeleseisundit, milles indiviid loob teadlikult või alateadlikult narratiive, lähtudes oma parimast sotsiaalsest arusaamast. Neid narratiive saab ehitada telliskivi haaval, jälgides erinevaid sotsiaalseid tegureid, nagu sotsiaalsed olud, sotsiaalsed tingimused, sotsiaalmeedia, sotsiaalne mõju jne. Nende tegurite poolt loodud narratiiv aitab meil määratleda piiri kahe erineva ühiskonna vahel. Sellel piirialal eksisteerib indiviid pärast ühest ühiskonnast teise kolimist, minu puhul on selleks Lahore ja Tallinn.

Pidevas võitluses narratiivi ülesehitamise nimel toimivad piirid olemise ja mitteolemise ruumina. See on ruum, kus indiviidi olemasolu toimib valgusena, mille allikas asub valguse projitseerimise kohast kaugel. Kirjeldan seda indiviidina, kes veetis suure osa oma elust ühiskonnas, kus ta lõi pikaajalisi sotsiaalseid sidemeid. See spetsiifiline ühiskond peitub lahutamatu sotsiaalse üksusena sügaval inimeses ka pärast teise ühiskonda kolimist. Sel juhul püüavad sotsiaalsed aspektid, nagu keel, identiteet ja indiviidi positsioon uues ühiskonnas kattuda tema kodukohas levinud sotsiaalsete normidega. See olukord tekitab inimeses pideva võitluse mõlema ühiskonna sotsiaalsete komponentidega toimetulekuks. Küll aga muutub see võitlus palju lihtsamaks tasakaalustatud suhtumisega.

Olles kogenud oma koduühiskonnast eemaldumist, vaatlen limbot olemise ja mitteolemise ruumina, mille olemasolu toetavad selles ruumis peituvad materiaalsed väärtused. Mõnikord kirjeldatakse seda kui negatiivset ruumi, mis on puhas ja sotsiaalsete üksuste jaoks paindlik, näiteks filmikompositsioonis, maalis või ruumis. Asetan end ruumi mis paigutub paralleelselt masside poolt hõivatud ruumiga.

Visuaalne töö on kahe kanaliga videovoog. Üks paneel visualiseerib Lahore ühiskonda koos ainulaadse rohelise kujuga kaadri keskel. Teisel paneelil kujutan end ette avaras unenäolises ruumis, imiteerides rohelise figuuri kehaliigutusi. Video sisaldab ka heli, mis on salvestatud Lahore tänavatel. Mõlemad videod on 17 minuti pikkused ilma montaažita ja jälgivad ühte rahvarohketest kohtadest (Landa Bazaar) Lahore.

Suur osa tunnustusest kuulub nendele inimestele, kes aitasid mul seda projekti arendada.

MACA juhendaja: John Grzinich

Video produtsent: Ahmad Raza Mujahid

Heliprodutsent: Jamie Dean Avis

Helisalvestus: Shahid Altaf