Otsi lõpetajat:

Mõtus Lõmaš Kama

  • Tööstus- ja digitootedisain
  • BA
  • Koosdisaini töötoa mudel Kopli 93 kogukonnakeskuse tuumikrühma elujõuliseks tegevuseks
  • Juhendaja: Merike Rehepapp
Linnaaiandus Kopli 93 kogukonnakeskuses

Ühiskond vajab muutust kestlikumate tarbimisharjumuste suunas. Diplomitöös selgitan kogukonnaalgatuste olulisust keskkonnasõbralike väärtuste ning praktikate ühiskondliku levikuks. Uurin, mis võiks olla disaineri roll kogukondade arendamises. Selleks lahkan disainiteoreetik Ezio Manzini raamatut “Disain, kus kõik disainivad. Sissejuhatus sotsiaalset innovatsiooni edendavasse disaini”.

Diplomitöö koostööpartneriks on Kopli 93, Põhja-Tallinnas asuv keskkonnasõbralik kogukonnakeskus, kus tegeletakse linnaaianduse, mesinduse, parandamise ja muude kestlike praktikatega. Viisin läbi uurimuse, mille tulemusel tuvastasin probleemina kogukonnaalgatuste võimaliku raugemise rahastuse ja esmase õhina lõppedes enne tugevaks ja pikaealiseks kogukonnaks arenemist.

Koostöös Kopli 93 eestvedajatega valmis praktilise väljundina koosdisaini töötoa mudel, mis koosneb töötoa struktuurist ning töötoa läbiviimist toetavast visuaalsest lõuendist. Seda saab kasutada kogukonnaga seotud osapoolte ühise väärtusüsteemi kaardistamiseks ning nendest väärtustest tulenevate, koostööks vajalike, põhimõtete genereerimiseks.

Valminud töötoa struktuur koos lõuendiga aitab luua ühtset mõistmist ning kuuluvus- ning missioonitunnet, mis aitavad luua kogukonnas sotsiaalset sidusust. See omakorda tugevdab kogukonna toimimist ja seal rakendatavate väärtuspõhiste praktikate laiemat ühiskondlikku levikut.

Koosdisaini töötuba Kopli 93 tuumikrühma liikmetega
Tööriist faas 1
Tööriist faas 2
Tööriist faas 3
Tööriist faas 4
Tööriist faas 5
Tööriist faas 6