Otsi lõpetajat:

Martin Kipper

  • Graafiline disain
  • BA
  • Jääksaar
  • Juhendaja: Else Lagerspetz
  • .app(macOS)
  • 1920x1080px

Graafilises disainis on digitaalne ruum turvaline ning mugav ruum kuhu saab ennast täielikult ära kaotada. Mu lõputöö keskendub kuidas töötada sügavalt selles mugavustsoonis. Selleks on vajalik tugev huvi sisu vastu, et oleks võimalik täielikult sukelduda tegevusse ilma, et tekiks töö tegemise tunnet. Projekt on presenteeritud mängulikul kujul, sest huvi meediumi vastu ning selle valik tuleneb mängude arendamisest. Loodud ruum on visualisatsioon, kuidas ootamise igavusest pääsemiseks hakkan peas looma ebareaalseid kohti. Kasutasin 3D skännitud objekte tänavaruumist ning bussipeatustest materjalina, et luua ajutise olemusega keskkond läbi eskapistliku töömeetodi.