Otsi lõpetajat:

Markus Maasing

  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • Viimsi — valglinnastunud mitte-kohast kompaktse kohani
  • Juhendaja: Andres Alver, Douglas Gordon, Eik Hermann

Magistritöö tegeleb Tallinna eeslinna, valglinnastunud Viimsi vallaga, autori kodukohaga, mis oma rahvaarvu poolest on võrreldav Eesti väikelinnadega, kuid mis ei anna kaugeltki ruumiliselt linna mõõtu välja. Magistritöö uurib linnastumist ja valglinnastumist, Viimsi ajalugu ning kohti ja mitte-kohti. Koha-, SWOT- ja stsenaariumianalüüsile tuginedes pakub töö välja visiooni Viimsile ning lahendab täpsema ala läbi masterplaani näol.