Otsi lõpetajat:

Lukas Manuel Winter

 • Animatsioon
 • MA
 • Kuidas tehnika kujundab jutustamist animatsioonis
 • Juhendaja: Francesco Rosso MA

Filmitegemine üldiselt ja animatsioon eriti on olnud algusest peale tehnilise arengu esirinnas. Samuti on see olnud inimkonna ajaloo ühe vanima kunsti – lugude jutustamise – väljendusvorm. Mõned filmitööstuse spetsialistid väidavad, et animatsiooni peamine eesmärk peaks olema jutustamine ja tehnika vaid abivahend. Siiski võib täheldada, et animafilmitegijad toodavad sageli teatavat tüüpi jutustusi, milles tehnika ja lugu moodustavad lahutamatu terviku, mis ei ole kättesaadav, kui pidada esmatähtsaks ainult jutustamist. Selle tehnikaga kujundatud narratiivi eriline intriig ja selle saavutamise viisid on käesoleva magistritöö uurimisobjektiks.

Selles püüan tuvastada ja kirjeldada kõiki võimalikke viise, kuidas animafilmi tehnika võib olemasolevatest filmidest pärit veenvate näidete abil kujundada ja võimendada loo jutustamist. Lisaks oma analüüsile olen viinud läbi intervjuud mõne sellise filmi autoritega, et saada ülevaade tehniliste otsuste ja jutustamisotsuste suhtest nende arendusprotsessis. Teiseks püüan destilleerida selle teabe igas kategoorias lähenemisviiside kogumiks, mis võib olla abiks nii mulle endale kui ka teistele animatsiooni autoritele, kes püüavad leida mõtet ja väljendada tähendust tehnika kaudu.

Eraldi osa on pühendatud minu enda otsingutele ja digitaalse asendusanimatsiooni tehnika arendamisele ning selle töö motivatsioonile, mis tuleneb esimese osa teoreetilisest raamistikust.

 • Dry Lives
 • Tutor(s): Francesco Rosso
 • Digitaalne objektide animatsioon, kasutades sisse skaneeritud sügislehti ja paberit
 • 16:9, 2″

Objektide animatsioonis (replacement animation) ei ole materjali vormitavus piiratud mitte selle füüsilisest olekust, vaid paljudest üskteisele sarnanevatest, kuid siiski täiesti unikaalsetest kujunditest, värvidest ja tekstuuridest. Teose „Kuiv elab“ kujutiste kollektsiooni vormitavuse teooria on kantud loomisprotsessi läbi tehnoloogia ning tulemuseks on vahel rohkem, vahel vähem, abstraktne animatsioon Tallinnas tegutsevale muusikule Jorge Arenale.

 • Second Breakfast
 • Tutor(s): Priit Pärn, Olga Pärn
 • Nukuanimatsioon
 • 16:9, 3″50′

Hommikune õrn soojus. See soov – kas see on armastus?

Jõudu! Kirg! Saatuslik eksitus!

On aeg hommikusöögiks.