Otsi lõpetajat:

Liis Tedre

  • Kunst, graafika
  • BA
  • Laualood
  • Juhendaja: Kadri Toom
  • Tsüanotüüpia, sügavtrükk, kõrgtrükk
  • Seeria, a 35 x 40 cm

Graafikaseeria objektiks olev laud on paljude igapäevaste ja ka suurte elu muutvate sündmuste keskseks objektiks, samuti laua alla jääva maailma varjajaks. Igapäevane praktilise väärtusega oluline ese sisaldab endas mängulisuse potentsiaali. Laud hakkas tööprotsessis teisenema, lugusid jutustama ja uusi tähendusi looma. 

„Laualood‟ on sündinud mänguliselt, intuitiivselt ja protsessipõhiselt. Olen lasknud end protsessist juhtida ja jäänud osaliselt kõrvaltvaatajaks. Loomise käigus tekkivate lõputute hüplike lugude ja visuaalide abil olen jõudnud korrastatumate vormide ja struktuurideni. Olen lihtsustanud vormi ja eemaldanud ebaolulise, et tekitada teostes vaba ruumi ja tühje pindu uute lugude tekkeks ning mängulisuse soosimiseks. 

Teostel ei ole kujutatud laua ümber ega taga istujaid. Tekitan ruumi vaatajale tõlgendusteks, jättes mängu vaid laua ja selle paiknemise ruumis. Kuna laud on igapäeva elu keskne objekt ning laua ümber, peal ja all toimub suhtlus, siis need tähendused justkui salvestuvad inimesteta ruumi. 

Mind piiravad normid ja kõhklused inimese kujutamise suhtes. Kui abstraheerima hakkan, siis muutuvad kujutatavad sümboliteks ja võin ise laua alt välja tulla. Siis ei tundu laud ka enam laud. Alles jääb element, objekt, mille kaudu erinevaid juhuslikke, kuid mind inspireerinud igapäevaelu lugusid jutustan: suhted, peremudelid, omavahelised kaugused, suletud ja avatud ruumid. Laud peategelasena on minu jaoks muutunud ohutuks. 

Piirangud ja kantseliitlikkus vormitakse sageli just laua taga, kus antakse lõplik lihv koos tehingute allkirjastamisega. Piirang on „purgis‟ ja laud on tehtud kaassüüdlaseks. Kingin oma teosega lauale vabaduse – toon ta pildile. Mänguliselt ja lenneldes oma lugusid luues. 

On meeldiv, kui teosed tekitavad vaatajates lugusid, mida nad ise edasi arendada saavad.     

Laualood Liis Tedre