Otsi lõpetajat:

Laura Pint

  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • Elu Keldrimäel. Kasutamata ruumi võimalused
  • Juhendaja: Katrin Koov, Kadri Klementi
  • Arhitektuurne Projekt
  • 10x A1

Magistritöö “Elu Keldrimäel. Kasutamata ruumi võimalused” käsitleb paiku Keldrimäel, mis on alaväärtustatud ja jäänud tahaplaanile, kus mõjuvad negatiivselt linnaruumile. Oma töös uurin, millised tegurid moodustavad kvaliteetse linnakeskkonna. Nende põhjal olen koostanud linnaruumi arendamise elementide kogumiku. Vastavalt kogumikule olen välja pakkunud visiooni, kuidas kasutama ruumi aktiviseerida ning tuua välja selliste kohtade potentsiaal.

Linnaruumi arendamise elemendid
Analüüs
Saali sisehoov
Keldrimäe kogukonna keskus
Keldrimäe aktiivväljak
Haljas tänav
<button class="glide__arrow glide__arrow–left" data-glide-dir="