Otsi lõpetajat:

Laura Okas

  • Tööstus- ja digitootedisain
  • BA
  • Nutikassade kasutajakogemus eakate seas Coopi toidupoodide näitel
  • Juhendaja: Paula Koppel

Bakalaureuse töö peamiseks ajendiks oli minu vanaema isiklik kogemus iseteeninduskassat kasutades. Töö eesmärgiks oli mõista eakate kasutajakogemust iseteenindustehnoloogiaid kasutades. Uuringu partneriks oli Coop, kelle iseteenindust uuriti ja kaardistati. Temaatilise kirjanduse läbi töötamisel oli eesmärgiks luua disainiprintsiibid, mis oleks hea tava eakatele iseteenindust disainides. Järgnevalt kaardistasin Coopi iseteeninduse ja sellega kaasnevad probleemid eakate seisukohast.

Uurimismeetoditena kasutasin vaatlusi, intervjueerimist ja koospoodlemist. Töö tulemusena koostasin ideepakkumised Coopi iseteeninduse kasutajakogemuse parendamiseks eakatele, võttes arvesse füüsilisi ja kognitiivseid muutusi, mis kaasnevad vananemisega.