Otsi lõpetajat:

Jette Paat

  • Muinsuskaitse ja konserveerimine
  • BA
  • Kultuuripärandi väärtustamine Võrus
  • Juhendaja: Riin Alatalu

Tallinlastel on Lenderi maju, Tallinna maju, funktsionalistlikke elamuid, tsaariaegseid suvitusvillasid ja pansionaate, juugendstiilis puitmaju, Art déco sugemetega maju, keskaegseid maju, arhitektidelt tellitud projektide järgi ehitatud prestiižeid maju, näiteks August Volbergi individuaalmaja ja nii edasi. Mida päris kindlasti Tallinna linnaelanikud väärtustavad.

Võrus on natuke tagasihoidlikuma arhitektuuriga elamud. Mind huvitas kas ja kui palju võrukad väärtustavad oma ajaloolist linnaruumi ja elukeskkonda. Selle tarbeks koostasin küsitlusankeedi hoiakute ja arvamuste kohta.

Küsitlust viisin läbi veebis ja silmast-silma intervjuuna. Küsimustik koosnes vastusevarjantidega vastustest ja küsimustest, millele sai oma sõnadega vastata. Kokku oli 24 küsimust teemal puithoonete väärtustamine, inimeste tegutsemine pärandi arendamisel ja kaitsmisel ning majaomanike teadlikkus piirangute, toetuste, õiguste ning kohustuste osas. Küsitlusankeedile vastas 70 linlast. Avaliku arvamuse uuring aitas mõõta elanike huvi vanalinna vastu, analüüsida tulevikuväljavaateid ja mida tulevik tõotab Võru vanalinnale.

Katariina allee ja kenad puitmajad, 23 mai 2022. Foto: Jette Paat
Tamula järve äärne Kreutzwaldi park ja ajalooline hoonestus, 23 mai 2022. Foto: Jette Paat