Otsi lõpetajat:

Kätlin Värno

  • Disaini ja tehnoloogia tulevik
  • MSC
  • Vesinikupööre TalTech linnakus
  • Juhendaja: Martin Pärn ja Hardi Koduvere

Ettepanek
Maailma temperatuuritõusu vastu võitlemiseks muudab olemasoleva TalTechi energiasüsteemi dekarboniseerimine läbi vesiniku ülemineku taastuvenergia abil võrgu kliimaneutraalseks, paindlikuks, turvaliseks ja vähendab kulusid aastaks 2035. Vesiniku hind peaks olema võrreldav 100 EUR/MWh tänase maagaasi hinnaga.

Vesinikusüsteemi mudel
Mudel koosneb erinevatest energiatootmisüksustest ja süsteemiloogikast, mida kirjeldatakse järgmiste punktidega:
Import: vesinik, taastuvenergia;
Eksport: taastuvenergia;
Vesiniku tootmine: elektrolüüser (PEM);
Vesiniku salvestamine: kompresseeritud vesinik;
Elektri tootmine: päikesepark (PV), soojuse ja elektri koostootmisjaam (CHP);
Soojuse tootmine: elektrolüüser (PEM), soojuse ja elektri koostootmisjaam (CHP), soojuspump.


Väärtus
Täiendavate uuringute tegemine ja uurimisprojekti piloteerimine võib saada üheks tegevuseks TalTechi energiasüsteemi kliimaneutraalsuse saavutamisel aastaks 2035. Sellest võidab Eesti majandus, kus projekt aitaks arendada vesinikuregulatsioonide ja infrastruktuuri loomist ning aitaks kaasa vesinikutööstuse inseneride kasvule. Maailma mastaabis oleks TalTech üks vesinikutööstuse innovatsiooniliidreid.

Lisaks magistritöö vesinikusüsteemi mudeli välja töötamisele, loodi TiVo-TalTech Inseneriteaduskonna Vesinikuorganisatsioon, mille eesmärk on eest vedada vesiniku uurimiprojekte ning ühendada ülikoole, ettevõtteid ja teisi vesinikuhuvilisi, tõstes seeläbi ühiskonnas vesinikualaseid teadmisi.

Joonis 1. Vesinikusüsteemi mudel
Joonis 2. Mudeli graafikud