Otsi lõpetajat:

Katariin Mudist

  • Kaasaegne kunst
  • MA
  • Müürilised sekkumised I-XII
  • Juhendaja: Taavi Talve
  • Leidmaterjalidest skulptuur
  • I - 162 x 255 x 44 cm; II - 14 x 220 x 26 cm, III - 14 x 174 x 13 cm; IV - 238 x 115 x 35 cm; V - 150 x 15 x 27 cm; VI - 126 x 69 x 15 cm; VII - 118 x 40 x 23 cm; IIX - 225 x 61 x 10 cm; IX - 71 x 25 x 12 cm; X - 88 x 158 x 45 cm; XI - 88 x 26 x 12 cm; XII - 171 x 232 x 12 cm.

Leidmaterjalina kokku korjatud jäättellistest ehitatud 12 müürilist vormi sekkuvad erinevatel viisidel neid ümbritsevasse ruumi EKA peahoone ees ja sees. Ruumiline sekkumine on kunstipraktika, mille puhul käsitltakse ruumi teose algmaterjalina, sellega suhestudes ja seda nihestades. sisaldab palju logistilist ja füüsilist tööd. Tööde materjal, jäättelliskivid, on korjatud Tallinna piires asuvatelt jäätmaadelt või jäätruumidest, ning sisaldavad endas viited oma varasemale kasutusele. Jäättelliskivide kasutamine materjalina loob aluse omapärasele vormilisele ja visuaalsele esteetikale, mis ehitusprotsessi käigus omandab oma lõpliku kuju.

“Müüriline sekkumine I” (162 x 255 x 44 cm).
Fotod: Helena Pass (2022).
Detail skulptuurist “Müüriline sekkumine I”. Foto: Helena Pass (2022).
“Müüriline sekkumine II” (14 x 220 x 26 cm). Foto: Helena Pass (2022).
”Müüriline sekkumine III” (14 x 174 x 13 cm). Foto: Helena Pass (2022).
“Müüriline sekkumine IV” (238 x 115 x 35 cm). Foto: Helena Pass (2022).
“Müüriline sekkumine V” (150 x 15 x 27 cm). Foto: Helena Pass (2022).
“Müüriline sekkumine VI” (126 x 69 x 15 cm).
Detail skulptuurist “Müüriline sekkumine VI”. Fotod: Katariin Mudist.
”Müüriline sekkumine VII” (118 x 40 x 23 cm). Foto: Katariin Mudist (2022).
”Müüriline sekkumine IIX” (225 x 61 x 10 cm).
Fotod: Helena Pass (2022).
”Müüriline sekkumine IX” (71 x 25 x 12 cm). Foto: Helena Pass (2022).
”Müüriline sekkumine X” (88 x 158 x 45 cm). Foto: Helena Pass (2022).
”Müüriline sekkumine XI” (88 x 26 x 12 cm). Foto: Helena Pass (2022).
“Müüriline sekkumine XII” (171 x 232 x 12 cm).
Fotod: Helena Pass (2022).
Sekkumiste kaart.