Otsi lõpetajat:

Karolina Lehtma

  • Interaktsioonidisain
  • MA
  • Loomeinimeste kontroll oma loometöö üle: Kuidas vähendada olukordi “Me ei teadnud, et peaksime luba küsima sinult ostetud töö muutmiseks”?
  • Juhendaja: Nesli Hazal Oktay, Kevin Crepin

Minu uurimistöö teemaks on autoriõigused ja loomeinimeste õigused oma töö üle. Keskendusin olukordadele, kus loovisikud kaotavad kontrolli oma töö üle ja asjad hakkavad valesti minema ning nende õigusi rikutakse.
Kasutasin andmete kogumiseks poolstruktureeritud intervjuusid ning vestlesin ka lisaks loovisikute klientide ja inimestega, kes nendega töötavad. 
Sealt sõnastasin probleemi: Loovisikud kaotavad kontrolli oma loometöö üle, kui töö on valmis ja klientidele üle antud. Miks? Reeglid, kuidas tööd kasutada tohib pole klientidele selged ega neile ka selgitatud. Lisaks on ühiskonnas madal arusaam autoriõigustest ning mõneti nõukogudeaegne mentaliteet sel teemal.
Kuidas saaksime anda loovisikutele kontrolli oma töö üle, aidates neil selgitada oma klientidele lihtsalt, kuidas nende tööd kasutada tohib?

Mu sihtrühmaks said loovisikud, kellel pole lepingute sõlmimise kogemusi. 
Pakutud lahendus on rakenduse prototüüp, mis:
– Teavitab ja toob näiteid selle kohta, miks on kliendiga litsentsilepingu sõlmimine oluline; 
– Aitab kasutajal täites lihtsa vormi luua litsentsilepingu.

Väike muutus, mille see tööriist kaasa toob – kui loovisikud hakkavad sõprade ja tuttavate klientidega litsentsilepinguid sõlmima – tehes midagi, mida nad varem ei teinud – kaitsevad nad ennast ja harivad oma kliente. 
Sealt edasi näen suuremat ja pikaajalisemat muutust – loovisikute õiguste paremat mõistmist ühiskonnas.

Kerttu lugu

“I designed a logo for a friend’s business. Did it cheaply and without any contract of course. Then saw on Instagram they had taken some bits of the logo and used it for another design. I asked them to stop using it because we had no such agreement. But they replied rather aggressively that as they had bought the logo they can do whatever they want with it. Now I’m doing contracts even with friends.”


I did a photoshoot with a band for their social media and later discovered they had used the photos for band merch design. If I had known they would do that, I would have calculated the fees differently. And it never occurred to them, they should ask my permission for it. I was disappointed. I’ve learned to ask questions now – about how the client is planning to use the work. “


“You don’t rent an apartment without a contract, do you?? It’s like such a basic life rule that should be implemented in creative work-life situations as well. And it’s up to the creatives to educate their clients who in most cases have no idea about copyright rules.”