Otsi lõpetajat:

Kaidi Org

  • Sisearhitektuur
  • MA
  • Kogukonna lõimimine - ruumist välja ja väljast ruumi Keila noorte näitel
  • Juhendaja: Tüüne-Kristin Vaikla (PhD), Kaja Pae (MA)
  • plakat, heli, foto
  • 4 x A1; 2 x A0

Magistritööd alustades püstitasin endale eesmärgi uurida Keila Mäe ja Liiva kortermajade piirkonna elanike ja ala kasutavate noorte vahelist lahkheli, et leida lahendus, kuidas vähendada tänavaruumi müraprobleemi ilma osapooli valimata.

Magistritöös analüüsin Keila noorte vabaaja veetmise võimalusi ning sellega seotud konkreetset piirkonda – Mäe ja Liiva tänavate kvartalit. Ala ülioluline tegur on asukoht, sest see asub kahe koolimaja kõrval, suurte kortermajade vahel ning seal paikneb Keila Noortekeskus, mida külastab ligikaudu 60 noort päevas.

Uurimistöö käigus kogusin noorte ja teiste Keila kohalike inimeste arvamusi Mäe ja Liiva kvartali kasutusvõimaluste kohta ning leidsin, et see piirkond (tänavaruum, hooned ning sisehoov) koos Keila Noortekeskusega on ideaalse kasutustihedusega ala, mida on võimalik arendada kogukonna tegevusteks.

Projekti mõte on avada suletud ala, mis kulgeb läbi kvartali suurte kortermajadeni, liigutada müra tekitavad tänavaelemendid elamutest kaugemale, laiendada noortekeskuse tegevust ja pakkuda selle paindlikumat kasutust. Peamine eesmärk on leida viis tööealiste inimeste püsimajäämiseks Keilasse ning luua keskkond, mis arendaks noori ning integreeriks tegevustesse erinevaid vanuserühmi.

Magistritöö väljundiks on pakkuda Mäe ja Liiva kvartali tänasele suletud alale uus mõtestatud ruumiline lahendus, et sellest saaks kogukonna keskus, mitmekülgseteks tegevusteks mõeldud paindlik ruum, mida saab kasutusele võtta eri vanuses inimeste vajadusi silmas pidades. Peamine eesmärk on koondada hoonetesse teenused, mis pakuvad erinevatele huvigruppidele mõeldud koolitusi ning isetegemise võimalusi.

Kortermajade vahele saab rajada välialana aktiivseid kohtumispaiku: rula- ja rattapargi, välikino ja kogukonnaaia. Hoonete iseärasusi arvesse võttes on võimalik lisaks juba olemasolevale Keila Noortekeskusele luua näiteks koolituskeskus, infokeskus, kogukonna ühiskontor, laste mängumaa, kohvikud, siserulapark ning garaažiboksidest kujundada erinevatele huvigruppidele mõeldud kogukonnamaja.

taimevahetuspunkt ja modulaarne harrastusteater makett M 1:50
taimevahetuspunkt ja modulaarne harrastusteater makett M 1:50
autogaraaž ja modulaarne harrastusteater makett M 1:50
autogaraaž ja modulaarne harrastusteater makett M 1:50
turuhoone makett M 1:50
õppekeskus makett M 1:50