Otsi lõpetajat:

Kadri Benrot

  • Sisearhitektuur
  • MA
  • PUHKEALAD KONTORIS. PUHKUSE JA TÖÖ TASAKAALU LEIDMINE TÖÖKESKKONNAS
  • Juhendaja: Tüüne-Kristin Vaikla, PhD; Kaja Pae, MA


Alateadlikult kiputakse puhkuse väärtust ja mõju alahindama, arvates, et edukuse taga peitub raske töö ning eneseohverdused. Paraku on erinevad teadusuuringud näidanud, et sageli tekivad tööalaste probleemide lahendused hoopis puhates, mitte pidevalt töötades.

Magistritöö eesmärk on välja selgitada pausi ja puhkealade vajalikkus ning väärtus töökeskkonnas ja kujundada saadud analüüsile töine keskkond koos puhkeala väärtustava kasutusega. 
Analüüsitakse erinevaid meeli ergastavaid pausi vorme, mis aitavad kaasa töö produktiivsusele ja selle kestvusele tööpäevas. Keskendutakse individuaalsetele ja koospuhkamise variantidele.

Disainprojektis katsetatakse, kas väiksema kontoriruumi sihtotstarvet annaks muuta selliselt, et kaetud oleksid nii eri laadi tööde tegemise kohad kui ka puhkepausi võtmise nurgad, ja kuidas seda teha, pidades silmas ala väiksust?

Töö on suunatud eelkõige töötajatele ning nende tööpäeva paremaks kujundamisele, kuid kui töötajad on rahulolevad ja õnnelikud, on kogu protsessist võitnud ka tööandjad. Kokkuvõtvalt on see mõlema osapoole võit.

KONTSEPTSIOON

Muutuva Kontori eesmärk on pakkuda väiksemaliikmelisele kollektiivile võimalust tööruum vastavalt olukorrale ümber mängida ning pakkuda erinevaid puhke- ja töötsoone. Selleks, et ruum muutuda saaks, on tarvis kahte komponenti, milleks on aktiivne põrand ja lagi.

Aktiivne põrand moodustab kõrgema platvormi, kus lauad mõõtmetega 60 x 60 cm on süvistatud põrandasse, moodustades ühtlasi nii ka põrandapinna. Iga aktiivse põranda/laua ruudustik on liigutatav üles-alla.

Laudade ruudustiksüsteem võimaldab:

– kujundada töökoht ümber vastavalt vajadusele
– valida piisaval hulgal laua pinda
– laua kõrgust reguleerida

Aktiivne lagi on ülesehitatud ruudustiksüsteemile, kus 60 x 60 cm laemoodulid tagavad valgustuse, pakkudes piisavalt valgust iga laua kohale.

Lae ruudustiksüsteem võimaldab:
– valgustada ühtlaselt büroo aktiivse põranda tsooni
– rulookardinatega eraldada töökohti
– projektorite liigutamist