Otsi lõpetajat:

Joanna Lättemägi

  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • Valuoja kogukonnakeskus. Ugala teatri ja Lossimägede vahelise ala aktiviseerimine linnaväljakuna olevate hoonete taaskasutuse kaudu.
  • Juhendaja: Toomas Tammis, Tarmo Teedumäe
  • Arhitektuurne projekt
  • 10 x A1 planšetid, 1. asendimakett 913x491 mm, 2. asendimakett 1500x1100 mm
Vaade loodavale jalakäijate rajale ja õpilaskodule
Vaade loodava õpilaskodu esisele väljakule

Magistritöö tegeleb alaga Viljandi linnas ning võtab eesmärgiks luua jätkuva ühenduse Ugala teatri, Lossimägede ja vanalinnaga, aktiviseerides nendevahelist ala Valuoja orus uue linnaliku paigana. Projekti käigus taaskasutatakse Viljandi lennukitehase, kunagise Hans Grossi nahavabriku ja kunagise Viljandi 5. suurtükiväegrupi hobusetalli hooneid. Projekt otsib võimalusi alal olevate hoonete ruumi- ja materjalipotentsiaali taaskasutamiseks uute kaasaegsete funktsioonide kaudu ning nende valikul peab silmas Viljandi noorte vajadusi, mis linnas käesolevaga puuduvad või vajavad täiendamist. Magistritöös pakutavate uute funktsioonide valikul eelistatakse nende üldsusele avatust, et võimaldada aktiivset kasutust laiale sihtgrupile ja seeläbi ehituspärandi senisest suuremat väärtustamist. Ala muutub läbitavaks eri iseloomuga teid pidi nii jalgsi kui rattaga, taastades puuduvad või suletud ühendused oluliste kultuuriobjektide vahel ja Viljandi rohekoridoris Viljandi ja Paala järve vahel.