Otsi lõpetajat:

Jelizaveta Sedler

  • Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud
  • MA
  • 1960. aastate koduköögi kuvandid ENSV kontekstis
  • Juhendaja: Andres Kurg (PhD)

Uurimus keskendub 1960. aastate köögi disainile ja selle perioodi spetsiifilisele kontekstile. Nõukogude disainil nagu uurimisteemal on suur potentsiaal, kuna gigantse Nõukogude Liidu territooriumi olmekultuur erines märgatavalt sõltuvalt kohalikest kultuuriruumidest. Eesti NSV koduköögi disaini uurimistöö empiirilise materjali moodustavad eelkõige tekstid, pildid ja joonised almanahhist Kunst ja Kodu, mis käsitlevad köögi kujundust. Populaarne perioodika illustreerib võimu diskursuseid lisaks väärtuslikule faktilisele informatsioonile valitud ajastu disaini kohta. Kultuurilise konteksti laiemaks uurimiseks hõlmab töö valim ka didaktilise iseloomuga materjale söögivalmistamise ja köögi majapidamise alal, nt artikleid ajakirjast Nõukogude Naine. Tekstide ja kujutiste võrdlus näitab, kuivõrd  arhitekti või sisearhitekti loodud projekt haakus ajakirjanduses esinenud toitlustuse-, tervise- ja teiste spetsialistide nõuannetega ühise diskursuse raames. See omakorda iseloomustab disaini autori missiooni ajakirjanduse kontekstis ning laiemalt ENSV ühiskonnas ning osutab sellele, kuidas eeldati eeskujulike köögiprojektide ning sellega kaasnevate käitumisnormide realiseerimist ENSV-s.