Otsi lõpetajat:

Janne Lias

  • Kaasaegne kunst
  • MA
  • Kuidas läheb?
  • Juhendaja: Oliver Laas, Reimo Võsa-Tangsoo
  • Suhtlus, veebileht, andmed

“Kuidas läheb?” on justkui lihtne ja igapäevane küsimus, kuid minus tekitab see segadust. Kuidas aru saada, kas see on päris küsimus või lihtsalt tervituseks öeldud tähenduseta lause? Ka on raske ausalt ja täpselt hinnata, kas mul läheb hästi või halvasti, sest hästi ja halvasti on segased mõisted.

Magistriõppes oli minu praktika keskmeks eneseuuringu projekt, mille käigus hakkasin vastama iga päev ligi sajale isiklikku heaolu puudutavale küsimusele. Mind huvitasid lisaks eneseuuringule ka muud teemad. Näiteks andmetesse uskumine, kinnisideed, suhtlus, koodide mõistmine jms. Uurisin andmekunsti võimalusi ning tegin mitmeid katseid oma andmetest teoseid luua.

Lõputööks ehitasin veebilehe, mis genereerib kogutud andmete põhjal “Kuidas läheb?” küsimusele vastuse. Teose põhiosaks on suhtlus minu ja vaataja vahel, kasutades abivahendina veebilehte. Minu suhtluspartner saab pärast “Kuidas läheb?” küsimuse esitamist mobiiltelefoniga mu riietele trükitud QR-koodi skänneerida. QR-kood juhatab ta veebilehele, kus esitatakse mõned täpsustavad küsimused. Lõpuks kuvatakse tulemus, mis põhineb täpselt vaataja soovitud andmetel, ja on seega ausam ja õigem kui ükskõik milline minu enda antud vastus.

  • Rändaja andmemere kohal
  • Tutor(s): Oliver Laas, Reimo Võsa-Tangsoo
  • Kirjalik uurimistöö

Magistritöö kirjalik osa annab ülevaate minu kunstilisest eneseuuringuprojektist ja katsetest luua selle käigus kogutud andmete põhjal andmekunsti. Oma praktika toetamiseks kirjutan sellega seotud teemadest, nagu andmed, andmekunst ja eneseuuring.