Otsi lõpetajat:

Georg Kaasik

  • Kaasaegne kunst
  • MA
  • Pealiskaudne
  • Juhendaja: Holger Loodus, Jaan Toomik
  • Õlimaalid

 Maaliseeria „Pealiskaudne“ kujutab väljamõeldud düstoopilist maailma, kus inimtegevus omab absurdselt suuremat tähtsust kui inimene. See on illustratsioon ja mõneti karikatuur võõrandumise teemal.

 Väljapanek koosneb kolmest maalist, mis on põhiliselt saanud ainest metafüüsilise maali ja maagilise realismi kunstivooludest. Läbiv võõrandumise teema on ühtlasi üsna levinud eeskujuks olevas 20. sajandi esimese poole maalikunstis. Võõrandumist on käsitletud ka kirjanduses, eksistentsialismis ja filosoofias. Tõenäoliselt kõige laiemalt tuntud ja algsem teooria on K. Marxilt. Selle kohaselt võib eristada nelja võõrandumise vormi – enesest, kaastöölistest, tööprotsessist ja töö tulemusest võõrandumine. Kolme maali ideeline ülesehitus tuleneb osaliselt sellest teooriast. Maal „Ametikäik“ võib vastavalt teema kontekstile tinglikult karikeerida kaastöölistest võõrandumist, „Tsirkuse lõpetamine“ enesest võõrandumist ja „Ootused“ protsessist ja tulemusest võõrandumist.

„Ametikäik“ Õli lõuendil 120 x 120 cm
„Ametikäik“, Lähivaated
„Tsirkuse lõpetamine“ Õli lõuendil 120 x 150 cm
„Tsirkuse lõpetamine“, Lähivaated
„Ootused“ Õli lõuendil 80 x 120 cm
„Ootused“, Lähivaated