Otsi lõpetajat:

Emilia Kagovere

  • Tööstus- ja digitootedisain
  • BA
  • Eesti Pimedate Raamatukogu kasutajatest lähtuv tootearendus
  • Juhendaja: Nesli Hazal Oktay, MA

Digitootedisainerina tunnen vastutust panustada erivajadustega inimeste eluolu parandamisesse, lootes saavutada võrdsust ja vältida otsest diskrimineerimist digitaalsetes avalikes keskkondades. Leidsin viisi panustada uue Eesti Pimedate Raamatukogu veebikeskkonna loomisesse.

Veebiraamatukogu kasutaja on inimene, kes ei saa paberkandjal raamatut lugeda. Selleks, et veebiraamatukogu oleks sihtrühmale kättesaadav, on oluline kaardistada nende vajadused.

Minu lõputöö keskendus prototüübi loomisele, lähtudes erinevatest kasutajatüüpidest, nende vajadustest ja soovidest. Kasutajad jagasid oma kogemusi uurimis- ja testimisfaasis, mina panustasin disainioskustega ning koostöös lõime visiooni, milline peaks olema tuleviku Eesti Pimedate Raamatukogu veebiraamatukogu.