Otsi lõpetajat:

Derin Baykal

  • Interaktsioonidisain
  • MA
  • Teise keele omandamine
  • Juhendaja: Mike Jader de Oliveira Ramos, Lead Product Designer at Lingvist
  • Interaktsiooni disain

Selle projekti eesmärk on uurida täiskasvanu kogemusi, kes on migreerunud, ning kes peab omandama võõrkeele. Selle alusel eksperimenteerisin interaktsioonidisaini tööriistadega, et leevendada probleeme, mis selle teekonna käigus ette tulid. Selle protsessi õppimiseks tegin ma ulatuslikku uuringut teemadel alates keelelisest võõrdumisest ja selle emotsionaalsest aspektist, lõpetades enese kaastunde- ja interaktsiooniga, ning ka interaktiivsete motivaatoritega. Sellega seoses koostasin ka veel struktureerituid intervjuusid kaheteistkümne inimesega, et saada arusaam kasutajakogemusest.

Minu uuring näitab, et õppijal on kriitiline olla teadlik katsumustest, mis võivad tulla keele omandamis protsessil, rõhutades enesepeegeldust. Keeleõpe ja interaktsioonidisaini abil illustreerib see uurimustöö vajadust kaaluda välisriikides keeleomandamise emotsionaalset aspekti.