Otsi lõpetajat:

Anna Smetanina

  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • Kollektiivsuse sekkumine. Korterelamu rajoonide kollektiivse tegutsemise loomine, kasutades hoonete vahelisi ruume.
  • Juhendaja: Laura Linsi, Roland Reemaa, Eik Hermann

Magistritöö põhieesmärk on ümber mõelda meid ümbritsevate ruumide kasutus ja leida neile rakendus, arvestades samas ka kollektiivsuse kontseptsiooni korterelamu piirkondades. Oluliseks teemaks oli uurimine, kuidas neid ruume praeguses kontekstis kasutatakse ja millised detailid juba vihjavad sellele, kuidas inimesed enda ümber olevaid ruume näha tahaksid.

Selle magistritöö projekti raames on ette võetud mitmeid tänavaruumilahendusi Sikupilli piirkonnas, mis aitavad seal elavaid inimesi kokku viia, pakkudes mitmekülgseid lahendusi praeguseks kasutamata ruumile. Nendeks lahendusteks on: uute jalakäijate teede paigutus koos istumisaladega, garaaži kasutamine potentsiaalse alana uute funktsioonide levendamiseks ning kogukonna aia rajamine. Kõik need funktsioonid on suunatud tooma inimesi kokku ja soodustada kokkukuuluvust ja turvatunnet läbi kollektiivsuse.

Uuendused ei ole suunatud mitte ainult sotsiaalsele komponendile, vaid ka olemasolevate osade, struktuuride ja ruumi kasutamisele, kasutades võimalikult palju olemasolevat. Kollektiivsust saab saavutada, mõjutades mitte ainult kollektiivi ennast, vaid ka ruumi, mis neid inimesi ümbritseb.

Kogukonna aed
Kogukonna aed seest
Garaaž. Vaade Killustiku tänavalt
Garaaž. Katuse terass
Liikumise ringlus
<button class="glide__arrow glide__arrow–left" data-glide-dir="
<button class="glide__arrow glide__arrow–left" data-glide-dir="