Otsi lõpetajat:

Anna Mari Liivrand

  • Kaasaegne kunst
  • MA
  • Kujunemise põgus silmitsus
  • Juhendaja: Kristaps Ancans, Keiu Krikmann
  • Skulptuur, joonistus, vitraaž, ruumiline sekkumine

Lõputöö „Kujunemise põgus silmitsus“ on mitmest eri meediumist koosnev väljapanek, mis ühendab endas joonistust, skulptuuri, vitraaži ning pisikesi ruumilisi sekkumisi. Läbivalt vaatlevad eksponeeritud teosed teemasid nagu rituaalsus ja inimtekkelised keskkonna muutused sidudes need eelkõige ornamentaalse lähenemisega, mis avaldub nii asümmeetrilise mustrina aga ka töötamise viisina. Ornamentaalse tunnetusega teosed kujunevad eelkõige läbi mitmekülgsete tehnikate ja materjalide, mida organiseerib selgepiiriline ja evolutsioneeruv joon. Väljapaneku materjalide seas on nii stabiilseid ja püsivaid materjale nagu klaas ja hõbe, mis aga raamistavad ebatavalisi ja ebastabiilseid materjale nagu inimese päikesepõlenud nahk, ripsmekarvad või kalamaksaõli. Nii kujuneb keskkond, mis on ühesküljest meeldiv ja ligitõmbav teistalt aga avalduvad lähemal vaatlusel vead ja ebameeldivad seigad murdes nii harjumuspäraseid ettekujutusi kujundistest, materjalidest või ruumist. 

Lõputööd saadab kirjalik töö pealkirjaga „Kaunistamise kunst: Ornamentaalsed lähenemised minu praktikas“, mis avab põhjalikumalt ornamentide ja kaunistuste rakendamist minu senises loomingus ning heidab pilgu nende rollile varasemas ajaloos.