Otsi lõpetajat:

Aap Kaur Suvi

  • Kaasaegne kunst
  • MA
  • Mu meel ei lakka värisemast
  • Juhendaja: Liina Siib
  • installatsioon (pillirood, servomootorid, juhtmed, infrapunasensor, penoplast, vaataja, universum)

Pillirood on surelikud
Inimesed on surelikud
Inimesed on pillirood

Pillirood tuhisevad tuules. Pilliroog tuhiseb või tuul tuhiseb, minu meel tuhiseb? Kogu universum tuleb käesolevasse hetke kokku ja tuhiseb tuhinal. Mu meel ei lakka värisemast on tuhisemist täis installatsioon, kus kooskõla moodustavad pillirood, servomootorid, mikroprotsessor, penoplast, infrapunasensor, külastaja ja veel lõpmata hulk teada ja teadmata aspekti. Nende koosmõjul joonistub välja olukord, kus vaataja mõjutab installatsiooni ja ilmselt installatsioon ka vaatajat. Sünnib uus asjade seis. Kui vaataja astub ruumi, seiskub pilliroo tuhin ning ta laseb vaatajal end teostada, kui vaataja seisatab, laseb ta pillirool koos ümbritseva tehnoloogiaga end teostada.

Pillirood, juhtmed, penoplast, servomootorid, mikroarvuti ja kood käsikäes